200 είδη πουλιών διατρέχουν κίνδυνο οριστικής εξαφάνισης

Ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο σε αριθμό τα είδη των πουλιών που χαρακτηρίζονται ως Κρισίμως Κινδυνεύοντα, σύμφωνα με τον φετινό Κόκκινο Κατάλογο για τα πουλιά, που δημοσίευσε η BirdLife International.

Η Λευκόφτερη Νανοπουλάδα Sarothrura ayresi, ένα «μυστικοπαθές» και διακριτικό πουλί της υποσαχάριας Αφρικής, αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη στον αυξανόμενο κατάλογο με είδη στα πρόθυρα της εξαφάνισης. Η επισφαλής κατάσταση του είδους είναι προϊόν ενεργειών που υποβαθμίζουν και καταστρέφουν το μεγάλου υψομέτρου υγρολιβαδικό ενδιαίτημά του, όπως η αποστράγγιση του υγροτόπου, η εκχέρσωση για αγροτική εκμετάλλευση, η υδροληψία για άρδευση, η υπερβόσκηση και η αποψίλωση της ελώδους βλάστησης. Η ανάγκη στοχευμένων δράσεων τόσο στην Αιθιοπία όσο και στη Νότιο Αφρική εμφανίζεται επιτακτική, για την ενδελεχή κατανόηση της οικολογίας του είδους, την αντιμετώπιση των απειλών και τη διάσωση του είδους από τον αφανισμό.

«Σχεδόν 200 είδη πουλιών διατρέχουν πλέον άμεσο κίνδυνο οριστικής εξαφάνισης», ανέφερε ο Δρ Leon Bennun, Διευθυντής Επιστημονικής Έρευνας, Δράσεων και Πληροφόρησης της BirdLife. «Βάλλονται από πολλαπλά μέτωπα. Η καταστροφή των ενδιαιτημάτων τους, οι εξελίξεις στον αγροτικό τομέα, τα επεκτατικά αλλόχθονα είδη και η κλιματική αλλαγή συνιστούν τις κυριότερες απειλές. Αν αυτά τα προβλήματα δεν αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, ο κατάλογος θα συνεχίσει να αυξάνεται».

Η υψηλότερη κατηγορία κινδύνου στον Κόκκινο Κατάλογο Απειλούμενων Ειδών της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) είναι αυτή των Κρισίμως Κινδυνευόντων, όπου εντάσσονται όσα είδη αντιμετωπίζουν εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης στο φυσικό περιβάλλον τους.

Περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: http://ornithologiki.us7.list-manage.com/track/click?u=9b3a3a0844aa29fca4d40bc8f&id=c70c8f2fa6&e=907c588001

Σχολιάστε το άρθρο