Αγιουρβέδα και Ομοιοπαθητική

Δύο ολιστικά συστήματα υγείας με κοινές αρχές…

Αυτός που θεωρεί την καλοσύνη προς την ανθρωπότητα ως την υπέρτατη θρησκεία και συμπεριφέρεται ανάλογα στους ασθενείς του, πετυχαίνει το καλύτερο αποτέλεσμα των σκοπών της ζωής και λαμβάνει την μεγαλύτερη ευτυχία.

Αγιουρβέδα και ΟμοιοπαθητικήSushruta

Η Αγιουρβέδα αποτελεί ένα από τα μεγάλα δώρα των σοφών της αρχαίας Ινδίας στο ανθρώπινο γένος. Είναι ένα από τα πιο παλαιά επιστημονικά ιατρικά συστήματα του κόσμου, με πανάρχαιες αναφορές κλινικής εμπειρίας. Εντούτοις, είναι κάτι περισσότερο από απλά και μόνο ένα σύστημα ιατρικής, έτσι όπως αυτό νοείται υπό τη συμβατική έννοια της θεραπείας των ασθενειών.  Είναι ένας τρόπος ζωής, ο οποίος μας διδάσκει πώς να διατηρούμε και να προστατεύουμε την υγεία μας. Από τη μια μας δείχνει πως μπορούμε να θεραπεύουμε τις ασθένειες και από την άλλη πώς να πετυχαίνουμε τη μακροζωία. Η Αγιουρβέδα αντιμετωπίζει τον άνθρωπο σαν μια «ολότητα», η οποία «ολότητα» είναι συνδυασμός σώματος, νου και ψυχής. Υπό την έννοια αυτή πρόκειται για ένα πραγματικά ολιστικό και ολοκληρωμένο σύστημα ιατρικής. Έχει δε πολλά κοινά σημεία με την αρχαία Ελληνική Ιπποκράτειο Ιατρική.

Η Αγιουρβέδα θεωρείται πως θέτει τις βάσεις για όλα τα άλλα συστήματα ιατρικής. Γι’ αυτό και μπορεί να είναι συμβατή με όλα, τόσο με τη Δυτική Ιατρική, όσο και με τα άλλα ολιστικά συστήματα Υγείας, όπως και η Ομοιοπαθητική.

Η Ομοιοπαθητική είναι ένα ολοκληρωμένο, επιστημονικό και αξιόπιστο σύστημα ολιστικής θεραπευτικής. Βασίζεται πάνω σε αναλλοίωτους νόμους και αρχές. Πατέρας της θεωρείται ο Ιπποκράτης, αν και δεν είναι ο πρώτος που εφάρμοσε τους ομοιοπαθητικούς νόμους στη θεραπευτική. Στο κείμενο «περί τόπων των κατά άνθρωπον» αναφέρει ότι η ασθένεια προκαλείται από τα όμοια και με τα όμοια ως ιάματα ο ασθενής υγιαίνει.

Ο Ιπποκράτης, ακολουθώντας τον Εμπεδοκλή, συσχέτισε τα 4 στοιχεία με τα υγρά του σώματος, χολή, μαύρη χολή, φλέγμα και αίμα. Η χολή σχετίζεται με την γη, η μαύρη χολή με τον αέρα, το φλέγμα με το νερό και το αίμα με την φωτιά. Ο Αριστοτέλης συνέδεσε τις 4 ποιότητες της ξηρότητας, του κρύου, της υγρασίας και της ζέστης με τα στοιχεία. Η ξηρότητα είναι ποιότητα της γης, το κρύο του Αέρα, η υγρασία του νερού, και η ζέστη της φωτιάς. Η φυσική και η ψυχική υγεία εξαρτιέται από την ισορροπία αυτών των 4 ζωτικών στοιχείων. Υπάρχει και ένα πέμπτο στοιχείο, ο αιθέρας, που είναι το ενδιάμεσο στοιχείο μεταξύ του πνεύματος και της ύλης.

Αργότερα, στην δοξασία των χυμών, προστέθηκαν οι ιδιοσυγκρασίες, έτσι η μαύρη χολή σχετίζεται με την μελαγχολική ιδιοσυγκρασία, η ποιότητα της είναι ξηρή και κρύα, είναι το φθινόπωρο και η γεροντική ηλικία, συσχετίζεται με καταστάσεις όπως είναι η αρθρίτιδα και εκφυλιστικές ασθένειες του σκελετού. Το αίμα συσχετίζεται με την αιματώδη ιδιοσυγκρασία, σαν εποχή κυβερνά την άνοιξη, η ποιότητα της είναι ζεστή και υγρή, είναι η νεότητα και το σφρίγος, η παθολογία που μπορεί να αναπτυχθεί είναι διάφορες ασθένειες του αίματος, αιμορραγίες κ.λπ. Η χολή συσχετίζεται με την χολερική ιδιοσυγκρασία σαν εποχή κυβερνά το καλοκαίρι, η ποιότητα της είναι ζεστή και ξηρή, είναι η ώριμη ηλικία. Εδώ χαρακτηριστικό όργανο είναι το συκώτι. Το φλέγμα συσχετίζεται με την φλεγματική ιδιοσυγκρασία, σαν εποχή κυβερνά το χειμώνα, η ποιότητα της είναι ψυχρή και υγρή, διαρκεί από την εγκυμοσύνη μέχρι την παιδική ηλικία, εδώ υπάρχουν διάφορες ασθένειες των συνδέσμων. Όλες οι ασθένειες μπορούν να ερμηνευτούν βάση του χάρτη των στοιχείων. Οι 4 ψυχολογικές λειτουργίες, όπως τις περιγράφει ο Κάρλ Γιούνγκ, σαν διαίσθηση, νόηση, αίσθηση και συναίσθημα, αντιστοιχούν στην φωτιά, αέρα, γη και νερό.

Από την άλλη, η Αγιουρβέδα μας μιλά για 2 πρωταρχικές αρχές πίσω από την δημιουργία, την Πουρούσα, το πρωταρχικό πνεύμα, η αρχή της συνείδησης και την Πρακρουτί, τη Μεγάλη Φύση, την αρχή της δημιουργικότητας. Η ένωση αυτών των 2 αρχών παράγει όλα τα πράγματα. Ωστόσο και οι 2 αρχές είναι ουσιαστικά ένα και βρίσκονται εντός όλων. Η Μεγάλη φύση (Πρακρουτί) εμπεριέχει 3 βασικές ποιότητες (που ονομάζονται γκούνες στην σανσκριτική). Η Σάτβα, η αρχή του φωτός, αντίληψης, νοημοσύνης και αρμονίας, η Ράντζα, η αρχή της ενέργειας, δραστηριότητας, συναισθημάτων και το Τάμας, η αρχή του σκότους, νωθρότητας και αντίστασης. Στα άτομα τα οποία κυριαρχεί το Σάτβα δίνουν αξία στην αλήθεια, ειλικρίνεια, ταπεινότητα και το κοινό καλό. Σε αυτά τα άτομα που κυριαρχεί το Ράντζα δίνουν έμφαση στην δύναμη, το «φαίνεσθε», την εξουσία, τον έλεγχο. Στα άτομα που κυριαρχεί το Τάμας μένουν εγκλωβισμένα στον φόβο, άγνοια, αυτοκαταστροφή.

Από τις 3 βασικές ποιότητες γεννιούνται τα 5 στοιχεία (φωτιά, αέρας, γη, νερό και αιθέρας), και από τα 5 στοιχεία γεννιούνται οι 3 ντόσας στην Αγιουρβέδα: το Βάτα (Αέρας και Αιθέρας), το Πίττα (Φωτιά) και το Κάφα (Νερό και Γη). Η ασθένεια προκύπτει από την ανισσοροπία των στοιχείων, είναι προφανής η σύνδεση που υπάρχει μεταξύ της Ομοιοπαθητικής και της Αγιουρβέδα, και των δύο με την Ιπποκράτειο Ιατρική.

Ομοιοπαθητική– Και τα 2 συστήματα αναγνωρίζουν τα στοιχεία.

– Προσπαθούν να τα εξισορροπήσουν.

– Στην Ομοιοπαθητική υπάρχουν τα μιάσματα σαν αντιστοιχία με τις γκούνες της Αγιουρβέδα.

– Σκοπός και των 2 συστημάτων είναι η ελευθερία από την ασθένεια και η εκ-πλήρωση του σκοπού της ζωής του κάθε ανθρώπου.

Τα μιάσματα στην Ομοιοπαθητική αντιστοιχούν στις 3 γκούνες της Αγιουρβέδα. Έτσι έχουμε την Ψώρα που αντιστοιχεί στο Σάτβα. Ο ψωρικός είναι ο πιο υγιής τύπος ανθρώπου, είναι ο άνθρωπος που αισθάνεται την ανεπάρκεια του απέναντι στην απειρότητα της δημιουργίας και είναι ανοιχτός σε μια φιλοσοφική θεώρηση των πραγμάτων. Έτσι τον βρίσκουμε να έχει πιο υγιή συμπεριφορά από τους υπόλοιπους. Το ψωρικό άτομο είναι εξαιρετικά ευαίσθητο εξωτερικά και εσωτερικά.

Η Σύκωση που είναι το επόμενο μίασμα για το οποίο μίλησε ο Χάνεμαν, αντιστοιχεί στην Ράντζα. Έτσι βλέπουμε τον Συκωτικό να θέλει να επιδεικνύεται, να θέλει να ελέγχει, να τον ενδιαφέρει περισσότερο το «φαίνεσθε» παρά η ουσία των πραγμάτων, να μένει στην επιφάνεια και γενικά να «φουσκώνει» Είναι γνωστό το ομοιοπαθητικό φάρμακο Λυκοπόδιουμ για τα φουσκώματα του στο πεπτικό του Σύστημα. Το λυκοπόδιουμ ανήκει στο Συκωτικό μίασμα, θεραπεύει όμως διαταραχές του Αέρα, της Βάτα ή του Μελαγχολικού τύπου σύμφωνα με την δυτική παράδοση.

Το τρίτο μίασμα είναι η Σύφιλη, το οποίο αντιστοιχεί στο Τάμας, ο Συφιλιδικός είναι αυτοκαταστροφικός, μπορεί να τον βρούμε να είναι απαθής, σε πλήρη αποσύνθεση στην ζωή του, επιθυμεί ιδιαίτερα την καταστροφή, αγαπά την καταστροφή και όπου και να είναι την προκαλεί. Ο συφιλιδικός έχει εθισμούς, είναι ανειλικρινής και φθονεί εύκολα. Είναι η πιο σοβαρή κατάσταση που απέχει πολύ από την ενότητα της ζωής. Στην πραγματικότητα και στα δύο συστήματα ο άνθρωπος οφείλει να πάει πέρα από τα 3 μιάσματα, να φτάσει πέρα από τις 3 γκούνες.

Η Ομοιοπαθητική και η Αγιουρβέδα μπορούν να συνεργαστούν με έναν άψογο τρόπο, καθώς στηρίζονται στις ίδιες αρχές και ιδέες για τον άνθρωπο και στο σύμπαν, συγκεκριμένα η Αγιουρβέδα διακρίνει 4 πρωταρχικά επίπεδα θεραπείας:

1. Θεραπεία ασθενειών

2. Πρόληψη ασθενειών

3. Βελτίωση της ζωής

4. Ανάπτυξη συνειδητότητας.

Η Ομοιοπαθητική επίσης:

1. Θεραπεύει ασθένειες

2. Προλαμβάνει ασθένειες

3. Βελτιώνει την ποιότητα της ζωής μας γιατί ενδυναμώνεται η ζωτική μας δύναμη και αυτό μας κάνει να αντιδρούμε στα ερεθίσματα της ζωής με αρτιότερο τρόπο.

4. Αναπτύσσει την συνειδητότητα μας, γιατί με τα λεγόμενα αντιμιασματικά φάρμακα, αφαιρεί από την υπόσταση μας τα μιάσματα, εξισορροπεί τις γκούνες δηλαδή και μας οδηγεί στο ψωρικό μίασμα που είναι ουσιαστικά το Σάτβα.

Άλλωστε μη ξεχνάμε πως η Αλήθεια είναι μία και πως μπορεί κανείς να την συναντήσει από πολλούς δρόμους, γεγονός που την επιβεβαιώνει πολλαπλά. Ένας συνδυασμός της γνώσης της Αγιουρβέδα και των πανίσχυρων ομοιοπαθητικών φαρμάκων, οδηγεί τη ζωή μας σε πληρότητα και ευεξία, μια ζωή με νόημα και δημιουργία, μια ζωή που μας βοηθά να εκπληρώσουμε τον απώτερο σκοπό της ύπαρξής μας, που είναι η Πνευματική μας εξέλιξη ή πιο απλά, που μας βοηθά να γίνουμε καλύτεροι Άνθρωποι…

*Σημ. Ευχαριστώ για τη συνεργασία στο άρθρο αυτό, τον ομοιοπαθητικό κ. Κωνσταντίνο Κωνσταντόπουλο.

-Γράφει η Σοφία Παπαδοπούλου, Χημικός – Ερευνήτρια Ayurveda, Πρόεδρος ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Ε.Α. (Ελληνική Εταιρεία Μελέτης & Εφαρμογής Επιστήμης Αγιουρβέδα), Πρόεδρος Ayurveda Hellas A.E.

Σχολιάστε το άρθρο