Πρόσκληση συλλογής δεδομένων για την ασπαρτάμη

Πρόσκληση συλλογής δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για την τεχνητή γλυκαντική ουσία ασπαρτάμη (Ε 951)

ασπαρτάμηΗ Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων (EFSA) δρομολογεί μια δημόσια πρόσκληση υποβολής δεδομένων για την τεχνητή γλυκαντική ουσία ασπαρτάμη (Ε 951) που θα χρησιμοποιηθούν για μία πλήρη και εκ νέου αξιολόγηση, η οποία θα ολοκληρωθεί το 2012, όπως ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η EFSA έχει αναλάβει την αξιολόγηση της επικινδυνότητας για την ασφάλεια του συγκεκριμένου αυτού πρόσθετου τροφίμων με βάση όλα τα διαθέσιμα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα.

Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής δεδομένων είναι να προσφέρει σε όλα ενδιαφερόμενα μέρη την ευκαιρία να υποβάλουν όλες τις διαθέσιμες τεκμηριωμένες πληροφορίες, δημοσιευμένες ή μη, συμπεριλαμβανομένων επίσης και πρωτογενών δεδομένων για την ασπαρτάμη (Ε951).

Δεδομένα μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2011. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σύνδεσμο http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/110601.htm

Σχολιάστε το άρθρο