Αστικό πράσινο: πιο πολύτιμο από όσο νομίζαμε

Τα φυτά στο χώρο που ζούμε, μέσα ή έξω από τα σπίτια μας, ιδιαίτερα στις πόλεις σώζουν ζωές, αλλά περισσότερο από όσο πιστεύαμε παλιότερα. Σύμφωνα με νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Περιβαλλοντική Επιστήμη & Τεχνολογία, τα φυτά δεν βοηθούν λίγο, αλλά περισσότερο 8 φορές από όσο πιστεύαμε στο φιλτράρισμα του αέρα και τον καθαρισμό κοινών ρυπαντών, όπως το διοξείδιο του αζώτου (NO2) και τα αιωρούμενα σωματίδια (PM). Δέντρα, θάμνοι και άλλα φυτά στους δρόμους των πόλεων μείωσαν τη συνολική συγκέντρωση διοξειδίου του αζώτου κατά 40% και τα αιωρούμενα σωματίδια κατά 60% παραπάνω από αυτό που νομίζαμε μέχρι τώρα.

Κοινός τόπος για επιστήμονες, πολίτες, οικολόγους κτλ, το πόσο πολύτιμα είναι για την υγεία των κατοίκων των πόλεων τα δέντρα, τα πάρκα, τα φυτά στους δρόμους. Η έρευνα αυτή επιβεβαιώνει το μέγεθος του οφέλους του αστικού πρασίνου. Μήπως να τη στείλουμε και στους δημάρχους μας; Ενημερωτικά!

Σχολιάστε το άρθρο