Έρευνα από την ΕΕ για την επίδραση του εντερικού μικροβιώματος στην υγεία και την ευεξία

Είναι γνωστό ότι τα μικρόβια στον ανθρώπινο εντερικό σωλήνα επηρεάζουν τη δυνατότητα του οργανισμού να αντλεί ενέργεια από τη διατροφή και επιδρούν στις λειτουργίες του εγκεφάλου. Το έργο MyNewGut, το οποίο λαμβάνει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στοχεύει στη μελέτη και ανάπτυξη διατροφικών παρεμβάσεων, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη της παχυσαρκίας, καθώς επίσης και των διαταραχών που σχετίζονται με τη συμπεριφορά και τον τρόπο διαβίωσης.

Εντερική μικροχλωρίδα και υγεία

Επί του παρόντος, παρατηρείται ότι δεν έχει γίνει επαρκώς κατανοητός ο ρόλος του εντερικού μικροβιώματος στην υγεία και την ευεξία. Η βαθύτερη γνώση του εντερικού μικροβιώματος θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη διατροφικών παρεμβάσεων, επιτρέποντας τον καλύτερο έλεγχο των λειτουργιών του, με αποτέλεσμα την πρόληψη διατροφικών και συμπεριφορικών διαταραχών.

Η εντερική μικροχλωρίδα αποτελείται από τον πληθυσμό των μικροβίων που διαβούν στον ανθρώπινο εντερικό σωλήνα. Ένας μεγάλος όγκος δεδομένων υποστηρίζει ότι η εντερική μικροχλωρίδα και το γονιδίωμά της (το μικροβίωμα) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανθρώπινη ανάπτυξη και φυσιολογία. Οι λειτουργίες που σχετίζονται με το μικροβίωμα εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες του τρόπου ζωής, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν στον καθορισμό της κατάστασης της υγείας ενός ατόμου και του κινδύνου που διατρέχει να αναπτύξει διατροφικές και εγκεφαλικές διαταραχές. Οι εν λόγω παράγοντες περιλαμβάνουν το διαιτολόγιο ενός ατόμου, τις διατροφικές του συνήθειές, ακόμη και τη μέθοδο τοκετού που ακολουθήθηκε κατά τη γέννησή του, κ.λπ. – η ηλικία και το φύλο παίζουν επίσης κάποιο ρόλο. Οι παραπάνω παράγοντες μπορεί να επηρεάζουν την επικοινωνία και τη λειτουργία των εντέρων, του εγκεφάλου και των συσχετιζόμενων ιστών, όπως εκείνων του ήπατος, του παγκρέατος και του λιπώδους ιστού.

Οι στόχοι του έργου MyNewGut

MyNewGutΤο έργο MyNewGut (www.mynewgut.eu) θα αξιοποιήσει τα βασικά επιστημονικά ευρήματα για το ανθρώπινο μικροβίωμα ώστε να προάγει έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής στο ευρύτερο κοινό. Πρόκειται για ένα πενταετές έργο που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2013. Το έργο MyNewGut θα εξετάσει ζητήματα που σχετίζονται με τον ρόλο και τον αντίκτυπο του μικροβιώματος στην ανθρώπινη υγεία σε τέσσερις κύριους τομείς:

Διερεύνηση του ρόλου του εντερικού μικροβιώματος και των συγκεκριμένων στοιχείων του στον μεταβολισμό των θρεπτικών ουσιών και στην ενεργειακή ισορροπία.

Κατανόηση της επίδρασης των περιβαλλοντικών παραγόντων στο εντερικό μικροβίωμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και κατά την ανάπτυξη ενός βρέφους, καθώς και του αντίκτυπου του εντερικού μικροβιώματος στον εγκέφαλο, στο ανοσοποιητικό σύστημα και στη μεταβολική υγεία.

Αναγνώριση συγκεκριμένων στοιχείων του εντερικού μικροβιώματος που προβλέπουν ή συμβάλλουν σε μεταβολικές και διατροφικές διαταραχές.

Ανάπτυξη νέων διατροφικών συστατικών και προτύπων τροφίμων, σε συνεργασία με τη βιομηχανία τροφίμων της ΕΕ, στοχεύοντας στο εντερικό οικοσύστημα ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι μεταβολικών και εγκεφαλικών διαταραχών.

Το έργο MyNewGut θα επιτύχει τους στόχους του διεξάγοντας αυστηρά ελεγχόμενες επιδημιολογικές μελέτες (που εξετάζουν την εμφάνιση και κατανομή μιας νόσου σε έναν πληθυσμό) καθώς και παρεμβατικές μελέτες σε ανθρώπους (που εξετάζουν την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων θεραπειών ή προληπτικών μεθόδων). Με αυτόν τον τρόπο, θα ενισχυθεί η κατανόηση του βαθμού στον οποίο η διατροφή μεταβάλλει την εντερική μικροχλωρίδα και το εντερικό μικροβίωμα – θα χρησιμοποιηθούν, επίσης, τεχνολογίες μεγάλης κλίμακας και υπολογιστικές τεχνικές.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα της έρευνας του MyNewGut

Το έργο MyNewGut εστιάζει στην παροχή αδιάσειστων επιστημονικών αποδείξεων για τον ρόλο του εντερικού μικροβιώματος στην ανάπτυξη και τη λειτουργία του εγκεφάλου, του εντερικού σωλήνα και των περιφερικών ιστών. Τα αποτελέσματα του έργου εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες: στην ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης, στην ενίσχυση των συστάσεων για τη δημόσια υγεία και στη βελτίωση της βιομηχανικής καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας.

Το έργο MyNewGut επιδιώκει να ενισχύσει την επιστημονική γνώση ορίζοντας τα στοιχεία και τους μεταβολίτες του εντερικού μικροβιώματος, τα οποία ρυθμίζουν τον μεταβολισμό των τροφών που καταναλώνουμε και την ενεργειακή ισορροπία. Επίσης, το έργο θα μελετήσει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του εντερικού μικροβιώματος, του ανθρώπινου σώματος και των παραγόντων του τρόπου ζωής που επηρεάζουν τον κίνδυνο εμφάνισης διαταραχών που σχετίζονται με τη διατροφή, όπως η παχυσαρκία και οι συμπεριφοριστικές διαταραχές. Θα διερευνηθεί, επίσης, ο αντίκτυπος των εντερικών και εγκεφαλικών αλληλεπιδράσεων κατά την παιδική ηλικία και την ενήλικη ζωή. Αυτά τα ισχυρά επιστημονικά δεδομένα και η γνώση θα ενισχύσουν τις συστάσεις για τη δημόσια υγεία.

Επιπλέον, η γνώση που θα αποκτηθεί από το έργο μπορεί να αξιοποιηθεί για την παραγωγή καινούριων προϊόντων τροφίμων και συστατικών με πιθανά οφέλη για την υγεία των καταναλωτών και η σειρά των επιστημονικών δεδομένων θα υποστηρίξει τη βιομηχανική καινοτομία, συμβάλλοντας στην τεκμηρίωση των ισχυρισμών υγείας.

Η κοινοπραξία του MyNewGut

Το έργο MyNewGut αποτελεί μια πολυεπιστημονική ερευνητική κοινοπραξία, η οποία αποτελείται από 30 εταίρους από 15 χώρες, με επικεφαλή τη Δρ. Yolanda Sanz του Ισπανικού Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας (CSIC). Το έργο συγκεντρώνει ειδήμονες στην έρευνα του εγκεφάλου, στην υπολογιστική προτυποποίηση, στην ανοσολογία, στη μικροβιολογία, στη διατροφή, στη φυσιολογία και στις λεγόμενες «ομικές» τεχνολογίες, όπως η μεταγενωμική και η μεταβολομική, από χώρες εντός και εκτός της ΕΕ.

Το έργο MyNewGut (Η επίδραση του μικροβιώματος στην ενεργειακή ισορροπία και στην ανάπτυξη/λειτουργία του εγκεφάλου τέθηκε σε δράση για την αντιμετώπιση διατροφικών και συμπεριφορικών νόσων) έχει λάβει χρηματοδότηση από το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την επίδειξη. Συμφωνία επιχορήγησης υπ’ αριθμόν: 613979.

Περαιτέρω πληροφορίες:

http://www.mynewgut.eu

Σχολιάστε το άρθρο