Επιτρέπεται πλέον ο όρος «βιολογικός οίνος» στις ετικετες κρασιου

ετικετες κρασιουΝέες διατάξεις της ΕΕ για την παραγωγή βιολογικού οίνου και των ενδείξεων στις ετικετες κρασιου

Νέες διατάξεις της ΕΕ όσον αφορά την παραγωγή «βιολογικού οίνου» θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής βιολογικής παραγωγής (SCOF) και θα δημοσιευθούν κατά τις προσεχείς εβδομάδες στην Επίσημη Εφημερίδα. Με τον νέο κανονισμό, ο οποίος εφαρμόζεται από το έτος συγκομιδής 2012, επιτρέπεται στους παραγωγούς βιολογικού οίνου να χρησιμοποιούν τον όρο «βιολογικός οίνος» στις ετικέτες των προϊόντων τους. Η ετικέτα πρέπει επίσης να φέρει τον βιολογικό λογότυπο της ΕΕ και τον κωδικό του οργανισμού πιστοποίησης και να τηρεί στους λοιπούς κανόνες επισήμανσης των οίνων. Μολονότι υπάρχουν ήδη κανόνες για τον«οίνο από βιολογικά σταφύλια», οι κανόνες αυτοί δεν καλύπτουν τις οινολογικές πρακτικές, δηλαδή το σύνολο των διεργασιών μεταποίησης των σταφυλιών για την παραγωγή οίνου. Ο αμπελοοινικός τομέας είναι ο μόνος που δεν καλύπτεται πλήρως από τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τα πρότυπα για τη βιολογική γεωργία με βάση τον κανονισμό 834/2007.
Μετά την ψηφοφορία που διεξήχθη στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής βιολογικής παραγωγής, ο αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη Dacian Cioloş δήλωσε τα εξής: «Χαίρομαι που τελικά καταλήξαμε σε συμφωνία επί του θέματος αυτού, δεδομένης της σημασίας που έχει η θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων που θα εγγυώνται την σαφήνεια στην προσφορά προϊόντων στους καταναλωτές, οι οποίοι δείχνουν όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα βιολογικά προϊόντα. Χαίρομαι γιατί οι κανόνες αυτοί διαφοροποιούν σαφώς τον συμβατικό από τον βιολογικό οίνο – όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα βιολογικά προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό, οι καταναλωτές μπορούν να είναι βέβαιοι ότι κάθε «βιολογικός οίνος» θα έχει παραχθεί βάσει αυστηρότερων κανόνων παραγωγής.»

Οι νέοι κανόνες έχουν το πλεονέκτημα ότι βελτιώνουν τη διαφάνεια και την αναγνωρισιμότητα από τους καταναλωτές. Εκτός του ότι θα συμβάλουν στη διευκόλυνση της εσωτερικής αγοράς, οι κανόνες αυτοί θα ενισχύσουν τη θέση των βιολογικών οίνων της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο, δεδομένου ότι πολλές άλλες χώρες οινοπαραγωγής (ΗΠΑ, Χιλή, Αυστραλία, Νότια Αφρική) έχουν ήδη θεσπίσει πρότυπα για τους βιολογικούς οίνους. Το νομοθέτημα αυτό συμπληρώνει τη νομοθεσία της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία ώστε να καλύπτει πλέον όλα τα γεωργικά προϊόντα.

Ο νέος κανονισμός προβλέπει ένα επιμέρους σύνολο οινολογικών πρακτικών (πρακτικών οινοποίησης) και ουσιών για τους βιολογικούς οίνους που ορίζονται στον κανονισμό αριθ. 606/2009 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς (ΚΟΑ). Για παράδειγμα, το σορβικό οξύ και η αποθείωση δεν θα επιτρέπονται και το επίπεδο των θειωδών ενώσεων στον βιολογικό οίνο πρέπει να είναι χαμηλότερο τουλάχιστον κατά 30-50 mg ανά λίτρο σε σχέση με το συμβατικό ισοδύναμό τους (ανάλογα με την περιεκτικότητα σε υπολειμματικά σάκχαρα). Εκτός από αυτό το επιμέρους σύνολο προδιαγραφών, θα εφαρμόζονται επίσης οι γενικοί κανόνες οινοποίησης που ορίζονται στον κανονισμό για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς. Όπως και οι οινολογικές αυτές πρακτικές, ο «βιολογικός οίνος» πρέπει φυσικά να παράγεται επίσης από σταφύλια βιολογικής παραγωγής – όπως ορίζεται στον κανονισμό 834/2007.

Ιστορικό

Δεν υπάρχουν ενωσιακοί κανόνες ή ορισμός του «βιολογικού οίνου». Προς το παρόν, μόνο τα σταφύλια μπορούν να πιστοποιηθούν ως βιολογικής παραγωγής και μόνο η ένδειξη «οίνος από βιολογικά σταφύλια» επιτρέπεται.

Στη σχέδιο δράσης για τη βιολογική γεωργία του 2004, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να θεσπίσει ειδικούς κανόνες για το σύνολο της γεωργικής παραγωγής, περιλαμβανομένης της οινοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, χρηματοδοτήθηκε από το 6ο πρόγραμμα πλαίσιο το ερευνητικό σχέδιο «OrWine». Με βάση τα αποτελέσματα του σχεδίου αυτού, υποβλήθηκαν αρχικά στη μόνιμη επιτροπή για τη βιολογική γεωργία νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τον ορισμό του βιολογικού οίνου, τον Ιούνιο του 2009, αλλά δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος επί του θέματος και αποσύρθηκαν τον Ιούνιο του 2010. Οι εργασίες συνεχίστηκαν το 2011 και η ΜΕΒΓ διατύπωσε, στις 8 Φεβρουαρίου 2012, ευνοϊκή γνώμη για το εν λόγω σχέδιο.

Κυριότερα στοιχεία της πρότασης

Οι νέοι κανόνες για την παραγωγή βιολογικών οίνων εισάγουν έναν τεχνικό ορισμό του βιολογικού οίνου, ο οποίος συνάδει με τον στόχο και τις αρχές της βιολογικής γεωργίας που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική παραγωγή. Ο κανονισμός καθορίζει τις οινολογικές τεχνικές και τις ουσίες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιολογικού οίνου.

Αυτές περιλαμβάνουν: μέγιστη περιεκτικότητα σε θειώδεις ενώσεις 100 mg ανά λίτρο για τους ερυθρούς οίνους (150 mg/l για τους συμβατικούς) και 150mg/l για τους λευκούς/ροζέ (200 mg/l για τους συμβατικούς), με εύρος διαφοράς τα 30mg/l, όταν η περιεκτικότητα σε υπολειμματικά σάκχαρα υπερβαίνει τα 2g ανά λίτρο.

ετικετες κρασιου

Σχολιάστε το άρθρο