Η Ευρώπη ευαισθητοποιείται για τις μέλισσες

Για να μην βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση που έχουν βρεθεί οι ΗΠΑ, όπου το φαινόμενο της εξαφάνισης των μελισσών είναι εξαιρετικά έντονο, το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να δώσει λίγη προσοχή στις μέλισσες, προχωρώντας σε Ψήφισμα για τη σωτηρία τους με 534 ψήφους υπέρ, 16 κατά και 92 αποχές. Με το Ψήφισμα απευθύνεται έκκληση για τη λήψη μέτρων προστασίας των μελισσών σ’ όλη την Ευρώπη δεδομένου ότι οι μέλισσες κινδυνεύουν να γίνουν είδος υπό εξαφάνιση.

Το 84% των φυτικών ειδών και το 76% της παραγωγής τροφίμων στην Ευρώπη, εξαρτάται από τις μέλισσες ενώ ο μελισσοκομικός τομέας παρέχει εισόδημα, άμεσα ή έμμεσα, σε παραπάνω από 600.000 πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το  Ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου. Η αύξηση της θνησιμότητας των μελισσών, μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή τροφίμων στην Ευρώπη και στη σταθερότητα του περιβάλλοντος, καθώς τα περισσότερα φυτά εξαρτώνται από την επικονίαση των μελισσών, προειδοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Ψήφισμα του.

Έτσι, το Ευρωκοινοβούλιο καλεί την Κομισιόν να προωθήσει τη σύσταση κατάλληλων εθνικών συστημάτων παρακολούθησης, σε στενή συνεργασία με τις μελισσοκομικές ενώσεις και να αναπτύξει εναρμονισμένα πρότυπα σε επίπεδο ΕΕ που θα επιτρέπουν τη σύγκριση. Παράλληλα, τονίζεται στο Ψήφισμα, οι χώρες της ΕΕ χρειάζεται να συντονίσουν τις ερευνητικές τους προσπάθειες και να μοιραστούν τα ευρήματα μεταξύ εργαστηρίων, μελισσοκόμων, αγροτών και βιομηχανίας, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα, ενώ θα πρέπει να ενισχυθεί η χρηματοδότηση της έρευνας, καθώς και η παροχή στήριξης στα διαγνωστικά εργαστήρια και στη διενέργεια δοκιμών σε εθνικό επίπεδο.

ο Μελισσοκόμος >>> Ενημέρωση

Σχολιάστε το άρθρο