Οι νέοι αναζητούν την κοινωνική ευθύνη

Ο όρος «εταιρική κοινωνική ευθύνη» σχετίζεται με το προφίλ των επιχειρήσεων και με το κατά πόσον αυτό σχετίζεται με τη συμβολή της εταιρείας στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Το αν οι εταιρείες αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί ως μέλη της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, ίσως να μην είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεται ο Έλληνας καταναλωτής όταν προβαίνει σε αγορές, αλλά είναι αρκετά σημαντικό για τους υπεύθυνους καταναλωτές παγκόσμια.

Σύμφωνα με την έρευνα της Nielsen Market Research (εταιρεία ερευνών με έδρα τη Ν. Υόρκη) το μισό των καταναλωτών κάτω των 40% ετών είναι πρόθυμο να πληρώσει περισσότερα χρήματα για προϊόντα και υπηρεσίες από κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες εταιρείες. Πριν προβεί σε αγορές, το 63% αυτών των αφυπνισμένων νέων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο συμβουλεύεται το ίντερνετ και τους χώρους κοινωνικής δικτύωσης για να λάβει πληροφορίες για το ποιόν και τις πολιτικές των εταιρειών. Τα σημαντικότερα κριτήρια για την επιλογή τους είναι οι πολιτικές της εταιρείας σε σχέση με το περιβάλλον και την αειφορικότητα (66%), η τυχόν προσφορά της στον τομέα της έρευνας, της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης (56%) και η συμβολή της στην καταπολέμηση της φτώχειας και της πείνας (53%). Η κοινωνική δικτύωση πάντως είναι ένα σημαντικό εργαλείο μέσω του οποίου καταναλωτές διαμορφώνουν γνώμη για τις εταιρείες στις μέρες μας.

Για την έρευνα ρωτήθηκαν 28.000 άνθρωποι από 56 χώρες.

Σχολιάστε το άρθρο