μητρικός θηλασμός

Μητρικός Θηλασμός – Αναγκαίος για το βρέφος, απαραίτητος για τη μητέρα

Ο Μητρικός Θηλασμός είναι μια «τέχνη», ένα ένστικτο, μια φυσική διαδικασία και μια προσφορά που διαρκεί για μια ζωή. Την πρώτη έγγραφη μαρτυρία περί γαλουχίας στην αρχαία Ελλάδα έχουμε από …

Μητρικός Θηλασμός – Αναγκαίος για το βρέφος, απαραίτητος για τη μητέρα Διάβασε περισσότερα